kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Jakie ma prawa rodzic/opiekun po wykorzystaniu urlopów z tytułu opieki nad dzieckiem?

Po zakończeniu urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego, pracodawca ma obowiązek przyjąć pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jednak jeśli nie jest to możliwe, to na stanowisku równorzędnym lub na innym stanowisku, ale odpowiadającym kwalifikacjom pracownika. Pracownik powracający z urlopu powinien otrzymać takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby nie korzystał z urlopu.   

 

Podobnie po zakończeniu urlopu wychowawczego pracownik powinien podjąć pracę na dotychczasowym stanowisku, a jeśli nie jest to możliwe, to na stanowisku równorzędnym lub na stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym. Wynagrodzenie powinno być nie niższe od wynagrodzenia za pracę przysługującego w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem

 

 

stan prawny na 22.09.2014 r.


Podstawa prawna

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (t.j. Dz.U. 1998.21.94 ze zm.)