kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Czy można zrezygnować z urlopu wychowawczego?

rezygnacja z urlopu wychowawczego

Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego w każdym czasie, ale wówczas musi uzyskać na to zgodę pracodawcy. Gdy zawiadomi pracodawcę o rezygnacji z urlopu w terminie 30 dni przed zamierzonym podjęciem pracy, wówczas nie jest konieczna zgoda pracodawcy.

 

osoby prowadzące działalność gospodarczą

Osoba prowadząca działalność gospodarczą przez co najmniej 6 miesięcy, jeśli nie zatrudnia pracowników, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia). W przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wymaga osobistej opieki, okres zawieszenia działalności gospodarczej może wynosić do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Zawiesić działalność gospodarczą można jednorazowo w całości lub częściowo, ale w nie więcej niż 4 częściach.

 

 

stan prawny na 22.09.2014 r.


Podstawa prawna

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U.1998.21.94 ze zm.)

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (t.j. Dz.U.2013.672 ze zm.)