kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Czy można pracować na urlopie wychowawczym?

praca podczas urlopu wychowawczego 

Pracownik podczas urlopu wychowawczego może podjąć pracę, o ile nie przeszkadza to w sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem.

 

Pracownik, który ma prawo do urlopu wychowawczego, może wystąpić do pracodawcy o obniżenie wymiaru czasu pracy (maksymalnie do połowy wymiaru czasu pracy). Pracodawca nie może odmówić zmniejszenia czasu pracy. 

 

Wniosek składa się na 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

 

 

stan prawnu na 22.09.2014 r.


Podstawa prawna

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U.1998.21.94 ze zm.)