kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Jak zorganizować małą loterię fantową?

Loteria fantowa to gra, w której wynik zależy od przypadku, nagrody są wyłącznie rzeczowe, a zyski z loterii przeznaczone na cel charytatywny. Tzw. mała loteria fantowa to loteria w której suma wartości wszystkich nagród nie przekracza kwoty 3785,38 zł (w 2014 roku - kwota ta zmienia się nieznacznie co roku), a wartość wszystkich przeznaczonych do sprzedaży losów - czyli kwota jaką możemy pozyskamy jeśli uda nam się sprzedać wszystkie losy - to ok. 12 000 zł. Małą loterię fantową może zorganizować każda organizacja, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Jedynym warunkiem dotyczącym organizatorów loterii jest wymóg niekaralności.

 

Nagrody w loterii fantowej mogą być wyłącznie rzeczowe, ale poza wskazaniem limitu wartości puli nagród, przepisy nie określają jakie to mają być nagrody. Nagrodami w loterii mogą więc być rzeczy otrzymane w darowiźnie od osób lub firm, lub przedmioty wytworzone przez nas lub naszych podopiecznych. 

 

Przeprowadzenie loterii nie wymaga pozwolenia, nie wiąże się też z żadnymi opłatami. Wystarczy najpóźniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem sprzedaży losów, zgłosić taką loterię do Izby Celnej. Zgłoszenie wiąże się oczywiście z koniecznością przygotowania dokumentacji loterii, ale biorąc pod uwagę brak zezwoleń, opłat i podatków, formalności nie są uciążliwe, a zyski z loterii - nie do pogardzenia. Loterie można organizować wielokrotnie, dla organizacji czy grup nieformalnych może to być cenne źródło dochodów (zobacz więcej w serwisie poradnik.ngo.pl - Nawiązki, loterie fantowe oraz instrukcje przygotowane przez Ministerstwo Finansów w 2014 r. - Zasady urządzania małych loterii fantowych i gry bingo fantowe).

 

 

stan prawny na 22.06.2014 r.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 listopada o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.)