kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Jak zorganizować zbiórkę publiczną?

Zbiórka publiczna to zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych. Zbiórkę taką może przeprowadzić każda organizacja pozarządowa, a także komitet społeczny powołany przez minimum trzy osoby w celu przeprowadzenia takiej zbiórki. Formalności związane z organizowaniem zbiórek publicznych zostały ograniczone do minimum, nie trzeba wnosić żadnej opłaty administracyjnej, nie trzeba też uzyskać pozwolenia na prowadzenie zbiórki, wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia zbiórki na portalu zbiórek publicznych www.zbiorki.gov.pl. Aby to zrobić, trzeba mieć tzw. profil zaufany na platformie ePUAP, ale o tym jak bardzo jest on użyteczny wspominaliśmy w rozdziale dotyczącym informacji publicznej. Zgłoszenia zbiórki można także dokonać drogą tradycyjną, wysyłając je pocztą na adres Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

 

Formy zbiórek publicznych to:

  • zbiórka do puszek kwestarskich,
  • zbiórka do skarbon stacjonarnych,
  • sprzedaż cegiełek.

 

Nie są zbiórkami publicznymi, a zatem nie wymagają zgłoszenia, zbiórki organizowane w szkołach wśród młodzieży szkolnej, oraz zbiórki koleżeńskie prowadzone wśród osób, które się znają.

 

stan prawny na 22.06.2014 r.


Podstawa prawna

Ustawa  z dnia 14 marca 2014 r. o  zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U.2014.498)

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2010.234.1536)