kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Co to jest finansowanie społecznościowe (crowdfunding)?

Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe to forma finansowania realizacji przedsięwzięcia poprzez zmobilizowanie możliwie największej liczby osób do wnoszenia często małych wpłat. W Polsce crowdfunding jest ciągle jeszcze nowym zjawiskiem, ale doczekał się już kilku serwisów, za pośrednictwem których każda osoba fizyczna, grupa nieformalna, czy organizacja może pozyskiwać środki na realizację określonego przez siebie celu. Pozyskiwanie środków za pomocą internetu nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwoleń, ani z opłatami administracyjnymi (zobacz więcej - crowdfunding.pl).

 

Siepomaga to serwis typowo charytatywny, większość prowadzonych na nim akcji to zbiórki na leczenie, jeśli więc nasz cel nie jest chwytającym za serce apelem o pomoc dla potrzebującego dziecka, będziemy mieli problem z przebiciem się. Inny charakter ma serwis PolakPotrafi, w którym kluczem do sukcesu nie jest wzbudzenie współczucia, ale przekonanie do swojego, kreatywnego, a czasami nawet ryzykownego pomysłu. Inne portale crowdfundingowe to WspieramTo, czy DoMore. Osoby dobrze radzące sobie z językiem angielskim i szukające pieniędzy na przedsięwzięcie, które może zainteresować obcokrajowców, mogą skorzystać z serwisu Kickstarter, na którym wzorują się polskie serwisy crowdfundingowe.

 

Finansowanie społecznościowe to nie tylko serwisy crowdfundingowe, pieniądze w ten sposób możemy pozyskiwać także poprzez własną stronę internetową, bloga, czy któryś z serwisów społecznościowych, istotą jest tu bowiem zwrócenie się do jak największej grupy odbiorców z prośbą o wsparcie. A to można zrobić z różnych miejsc. Od 18 lipca 2014 roku zbieranie pieniędzy polegające na apelowaniu o wpłaty na konto przestanie być traktowane jako zbiórka publiczna i nie będzie wymagało żadnego pozwolenia. Każdy z nas ma prawo zwrócić się z apelem o wpłacanie nam pieniędzy na jakiś cel, a jeśli takie wpłaty od jednej osoby nie przekroczą kwoty 4902 zł, nie wiążą się dla zbierającego z podatkiem od darowizny.

 

stan prawny na 22.06.2014 r.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U.2014.498)

Ustawa z dania 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U.2009.93.768)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361)