kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Jak jeszcze możemy się zrzeszać?

Jeśli uznamy, że dla realizacji celów, jakie sobie postawiliśmy, nie wystarczy nam żadna z prostszych form nieformalnego lub formalnego zrzeszania się, możemy założyć organizację mającą osobowość prawną. W zależności od tego, co chcemy robić, jakimi zasobami (finansowymi i ludzkimi) dysponujemy, i jak wyobrażamy sobie działalność, mamy do wyboru kilka różnych form prawnych.

 

Stowarzyszenie to organizacja oparta na członkach. Do założenia stowarzyszenia potrzeba minimum 15 osób, tyle też członków stowarzyszenie musi posiadać przez cały czas swojej działalności. W praktyce zdarza się, że założyciele stowarzyszenia nie mogąc zebrać 15 osób, namawiają rodzinę i znajomych do formalnego przystąpienia do stowarzyszenia, żeby na liście członków mieć wymaganą liczbę osób. Nie jest jednak dobrym pomysłem zakładanie organizacji, o której od początku wiadomo, że jest oparta na fikcji, zwłaszcza, że stowarzyszenie jest organizacją członkowską o demokratycznym charakterze i jego najwyższą władzą jest ogół jego członków (walne zgromadzenie), a nie prezes, inicjatorzy czy najbardziej aktywne osoby (zobacz więcej w serwisie poradnik.ngo.pl - Jak założyć stowarzyszenie – krok po kroku). 

 

Fundacja to organizacja oparta - teoretycznie - na kapitale. W przeciwieństwie do stowarzyszenie, fundacja nie ma charakteru członkowskiego i w praktyce może być organizacją jednoosobową. Do założenia fundacji wystarczy jeden fundator (osoba fizyczna lub prawna), i niewielka zadeklarowana kwota funduszu założycielskiego. Jeśli fundacja nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej, może to być 500 zł. czy 1 000 zł (przepisy tego nie określają), jeśli zamierza - powinniśmy sie liczyć z kwotą około 2500 zł (zobacz więcej w serwisie poradnik.ngo.pl - Jak założyć fundację – krok po kroku). 

 

Spółdzielnia to dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, forma prawna służąca przede wszystkim do wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej. Spółdzielnia może jednak prowadzić także działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska. Spółdzielnie nie cieszą się taką popularnością jak stowarzyszenia czy fundacje, często są kojarzone z poprzednim ustrojem, ale ta forma współdziałania powoli wraca do łask. Wiele z kooperatyw, zaczynających jako nieformalne inicjatywy, z czasem przekształca się w spółdzielnie, jest to bowiem najbardziej odpowiednia forma wspólnego, demokratycznego, realizowania celów gospodarczych (zobacz więcej na temat spółdzielczości socjalnej w serwsie ekonomiaspołeczna.pl).

 

stan prawny na 22.06.2014 r.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2001.79.855 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.1991.46.203)

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U.2013.1443)