kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Co to jest stowarzyszenie zwykłe?

Najprostszą formą organizacji jest stowarzyszenie zwykłe, jest to stowarzyszenie nie posiadające osobowości prawnej. Do założenia stowarzyszenia zwykłego wystarczą trzy osoby, takie stowarzyszenie nie musi mieć statutu, wystarczy zwykły regulamin. Po uchwaleniu regulaminu, założyciele stowarzyszenia zwykłego muszą pisemnie poinformować o tym fakcie właściwego dla siedziby stowarzyszenia starostę, stowarzyszenie zwykłe nie podlega bowiem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Środki na działalność stowarzyszenie zwykłe może pozyskiwać wyłącznie ze składek członkowskich, jeśli chce przeprowadzić zbiórkę publiczną, jego członkowie muszą zatem powołać komitet społeczny (zobacz więcj w serwisie poradnik.ngo.pl - Zakładam, prowadzę stowarzyszenie zwykłe)

 

stan prawny na 22.06.2014 r.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2001.79.855 z późn. zm.), art. 40–43