kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Co to może komitet społeczny?

Formą pośrednią między inicjatywami całkowicie nieformalnymi, a organizacjami, jest komitet społeczny, czyli inicjatywa powołana w celu realizacji jakiegoś przedsięwzięcia i chcąca skorzystać z uprawnień, jakie dają im niektóre ustawy. Komitet społeczny może na przykład zorganizować zbiórkę publiczną na jakiś cel. Wiele osób, szukając pieniędzy na sfinansowanie jakichś działań, nie wie, że nie zawsze trzeba szukać organizacji, a tym bardziej zakładać swoją, bo proste przedsięwzięcia można zrobić właśnie w ramach komitetu społecznego. Przepisy o zbiórkach publicznych wymagają, aby komitet społeczny założony do przeprowadzenia takiej zbiórki składał się z minimum 3 osób, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz niekaranych za popełnienie przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe. Założyciele komitetu społecznego przygotowują akt założycielski (nie musi być podpisywany u notariusza), w którym określają cel powołania komitetu, wskazują adres do korespondencji, oraz dane osoby, którą upoważniają do reprezentowania komitetu. Po dokonaniu określonego przepisami o zbiórkach publicznych zgłoszenia zamiaru prowadzenia zbiórki publicznej, komitet społeczny może ją samodzielnie prowadzić. Prowadzenie zbiórek publicznych to tylko jedna z rzeczy, jakie można robić w ramach komitetu społecznego. Komitet taki, choć nie ma osobowości prawnej, może być atrakcyjną formą prowadzenia innych działań, na przykład rzecznictwa interesów.

 

stan prawny na 22.06.2014 r


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U.2014.498)