kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Co to są inicjatywy nieformalne?

Wiele problemów możemy rozwiązać bez potrzeb zakładania organizacji, na przykład przez udział w coraz liczniejszych inicjatywach nieformalnych. Przykładem takiej inicjatywy nieformalnej, umożliwiającej obywatelom zaspokajanie swoich różnych potrzeb jest Społecznościowy Systemu Wymiany Wymiennik. Wymiennik to system bezpieniężnej wymiany, uczestnicy - a może nim zostać każdy, bez ponoszenia żadnych opłat - deklarują przekazanie rzeczy czy usług, samodzielnie je wyceniając w wymiennikowej walucie zwanej „alterkami”. Jeśli znajdzie się chętny na ich ofertę, na koncie oferującego pojawia się odpowiadająca ustalonej przez niego cenie liczba „alterków”, za które potem sam może kupować u innych uczestników systemu. Na podobnej zasadzie działają banki czasu, w których uczestnicy wymieniają się czasem. Robiąc na rzecz innych uczestników, to co umiesz robić, „zarabiasz” godziny, które potem możesz wydać na „kupienie” sobie od kogoś tego, czego sam nie potrafisz. Jeszcze inną formą współdziałania bez formalnego zrzeszania się są kooperatywy, czyli inicjatywy, w których uczestnicy wspólnie zaspokajają swoje potrzeby, które dużo trudniej byłoby zaspokoić w pojedynkę. W praktyce może to mieć formę wspólnych zamówień i obniżania w ten sposób ceny, bo na koszty transportu zrzucają się wszyscy członkowie. Dodatkową, równie ważną, wartością takich kooperatyw jest często także wspieranie lokalnych rolników czy producentów. Inicjatywą nieformalną jest też serwis Bla Bla Car, ułatwiający znalezienie kogoś, kto planuje podróż w tym samym kierunku, dzięki czemu obie strony mogą znacząco obniżyć koszty podróży.