kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Jak złożyć petycję?

Petycja to jedno z praw obywatelskich wymienionych w Konstytucji RP, ciągle czekające na prawne uregulowanie. Petycję może składać każdy, w dowolnej sprawie i w dowolnej formie, można na przykład skorzystać z serwisu Petycje i na nim pozyskiwać elektronicznie głosy wsparcia. Niestety, nic nie reguluje postępowania z petycjami, jest to więc niesformalizowana forma nacisku, co nie oznacza, że nieskuteczna.

 

Każdy obywatel Unii Europejskiej ma prawo składania petycji do jej organów, w sprawie dotyczącej go osobiście i wchodzącej w zakres działania Unii. Petycję można złożyć listownie lub za pomocą elektronicznego formularza, samodzielnie lub z innymi osobami. Można składać ją w imieniu organizacji lub firm mających siedzibę na terenie Unii. Po przejściu formalnej procedury weryfikującej czy przedmiot petycji jest w gestii Unii, petycja taka może skutkować:

  • wyjaśnianiem sprawy na forum Komisji Europejskiej
  • wyjaśnianiem sprawy w innej europejskiej instytucji,
  • zapytaniem skierowanym do państwa członkowskiego, którego dotyczyła,
  • wizytą śledczą w państwie, którego dotyczyła, a nawet
  • raportem przedstawianym na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.

 

stan prawny na 22.06.2014 r.


Podstawa prawna

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C115 z 9 maja 2008 r. str. 47)