kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Co to jest informacja publiczna?

Informacja publiczna to „każda informacja o sprawach publicznych” - dokument, umowa dotycząca wydatkowania publicznych pieniędzy, stanowisko urzędu w jakiejś sprawie, notatka służbowa urzędnika, korespondencja urzędowa, faktura opłacona ze środków publicznych, a nawet kalendarz spotkań służbowych. Tak szeroka ustawowa definicja informacji publicznej to bardzo dobra wiadomość dla aktywnych obywateli, bo choć ciągle jeszcze wielu urzędników nie rozumie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, coraz częściej obywatele i organizacje skutecznie egzekwują - czasami w sądzie - swoje prawo do informacji. 

 

Każdy obywatel ma prawo dostępu do informacji publicznej, nie musi reprezentować żadnej organizacji, nie musi się też przed nikim tłumaczyć, do czego ta informacja jest mu potrzebna. Odmówić informacji można tylko, jeśli jest ona chroniona którąś z innych ustaw, np. ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o ochronie tajemnicy niejawnej czy ustawą o tajemnicy przedsiębiorcy. Prawo do informacji publicznej oznacza nie tylko uzyskanie samej informacji, ale także prawo wglądu do dokumentów urzędowych, oraz prawo dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, na przykład komisji sejmowych (zobacz więcej w serwisie - informacjapubliczna.org.pl).

 

stan prawny 22.06.2014 r.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2014.782)