kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Rozstanie i co dalej?

wspólny majątek

W sytuacji rozstania majątek zgromadzony przez partnerów nie podlega takiemu podziałowi, jak w przypadku ustawowej wspólności majątkowej małżeństwa. Oznacza to, że jeżeli wspólnie nie postanowiliśmy inaczej, podziałowi podlegają wyłącznie te przedmioty, które nabyliśmy na zasadzie współwłasności, a nie (tak jak w przypadku małżeństwa) wszystko co zostało zakupione w trakcie trwania związku, bez względu na to, czy kupowali dany przedmiot razem, czy osobno. Chcąc dokonać podziału rzeczy, które nabyliśmy wspólnie (i mamy to udokumentowane), możemy wystąpić do sądu cywilnego z pozwem o zniesienie współwłasności. Jeżeli danej rzeczy nie da się podzielić, a partner chce ją zatrzymać, musi nas spłacić z naszej części. Rzeczy, których nie kupiliśmy wspólnie lub kupiliśmy wspólnie, ale nie możemy tego udowodnić, należą do tego kto ma potwierdzenie dokonania zakupu (np. nazwisko osoby – nadawcy przelewu).

 

Drugim rozwiązaniem w sytuacjach sporu co do podziału majątku jest wystąpienie do partnera z roszczeniem z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia się. Dotyczy to sytuacji, w której ponieśliśmy nakłady na wspólnie użytkowane przedmioty należące do partnera np. udział w kosztach napraw sprzętów gospodarstwa domowego, których właścicielem jest partner. Z ww. roszczeniem występujemy do sądu cywilnego.

 

alimenty

Partnerom nie przysługują alimenty na siebie, ani w czasie trwania związku, ani w sytuacji rozstania, bez względu na ich sytuację finansową. Prawo rodzinne precyzyjnie określa, że wyłącznie małżonkowie mają obowiązek dostarczenia środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwodzie, unieważnieniu małżeństwa lub orzeczeniu separacji formalnej.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami możemy natomiast wystąpić o alimenty na wspólne dzieci, jeżeli rodzicielstwo jest prawnie potwierdzone, a dzieci nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Ponadto matka dziecka może wystąpić do ojca dziecka (jeżeli ojcostwo zostało potwierdzone) o pokrycie wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania jej w czasie porodu. Matka dziecka może starać się o wydłużenie tego okresu, jeżeli istnieją ku temu ważne powody (np. nie ma żadnych innych źródeł dochodu, nie może podjąć zatrudnienia ze względu na stan zdrowia, konieczność opieki nad dzieckiem).

 

Więcej informacji nt. alimentów na stronie Alimenty względem dzieci w dziale Rodzina.

 

 

stan prawny na 24.09.2014 r.


Podstawa prawna

 

wspólny majątek

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2014.121): art. 210-212, art. 405; art. 408

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U.2012.788): art.31 par.1

 

alimenty

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U.2012.788): art.130; 133 par.1; 141 par.1