kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Gdzie składa się pozew o zachowek?

Pozew o zachowek składa się w sądzie rejonowym właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli nie da się ustalić ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, pozew składa się w sądzie właściwym dla miejsca położenia majątku spadkowego. Adresy sądów znajdziemy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (http://www.ms.gov.pl). Możemy też skorzystać z wyszukiwarki znajdującej się pod podanym adresem: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych/search.html.

 

Uwaga: Jeżeli wartość przedmiotu sporu – w tym przypadku zachowku – przekraczałaby 75.000 zł, to pozew o zachowek składamy w sądzie okręgowym, a nie rejonowym.

 

OPŁATY OD POZWU O ZACHOWEK

Składając pozew o zachowek, poniesiemy opłatę sądową w wysokości 5 % od kwoty, której się domagamy (od wartości przedmiotu sporu). Dowód opłaty dołączamy do pozwu. Jeśli tego nie zrobimy, sąd wezwie nas do zapłacenia tej kwoty (do usunięcia braków formalnych). Jeśli jesteśmy w trudnej sytuacji, możemy prosić sąd o zwolnienie nas z tej opłaty. Prośbę dołączamy do pozwu o zachowek jako załącznik. Musimy również dołączyć wypełniony formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Formularz można otrzymać w sądzie lub ściągnąć ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (http://www.ms.gov.pl).

 

stan prawny na 23.09.2014


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego  (Dz.U.2014.101): art.  16-17, 39

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2010.90.594 z późn. zm.): art. 13