kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Co to jest egzekucja komornicza?

Najprościej mówiąc,

egzekucja to zajęcie przez komornika majątku dłużnika na poczet jego zobowiązań.

 

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, działa przy sądzie rejonowym. Zadaniem komornika jest między innymi wyegzekwowane zaległych należności, opróżnienie lokalu, przeprowadzenie eksmisji. Komornik podejmuje działania na wniosek wierzyciela, ale tylko wtedy, gdy wierzyciel dysponuje tak zwanym tytułem egzekucyjnym, np. sądowym nakazem, bankowym tytułem egzekucyjnym z klauzulą wykonalności, który zobowiązuje do uregulowania konkretnej należności. Komornik może prowadzić egzekucję z dochodów dłużnika np. z wynagrodzenia, nieruchomości czy ruchomości.

 

 

stan prawny na 23.09.2014

 


Podstawa prawna

Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U.2014.101. t.j.): art.759