kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Kiedy dług może być sprzedany?

Coraz częściej np. na klatkach budynków mieszkalnych, pojawiają się informacje, że osoby nie regulujące opłat za mieszkanie muszą być przygotowane, że ich zaległości wobec spółdzielni, wspólnoty mieszkaniowej mogą zostać sprzedane prywatnym firmom windykacyjnym. Wiele osób zastanawia się, czy takie działanie jest zgodne z prawem.

 

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dług (mieszkaniowy, wobec banku, operatora telefonii komórkowej itd.) może zostać sprzedany innemu podmiotowi w każdej chwili (np. prywatnej firmie windykacyjnej, funduszowi sekurytyzacyjnemu). Do sprzedania innemu podmiotowi długów nie jest potrzebna zgoda dłużnika.

 

Podmiot, który kupuje dług, jest nazywany wierzycielem wtórnym (wierzyciel pierwotny to ten, u którego dług został zaciągnięty). Wierzyciel wtórny ma wszystkie prawa i obowiązki wierzyciela i tym samym może domagać się od dłużnika (egzekwować) spłaty zaległości w wyznaczonym przez niego terminie. Zanim dojdzie do egzekucji, dłużnik powinien zostać pisemnie poinformowany o tym, że jego dług ma nowego wierzyciela. Na ogół wierzyciel wtórny, po odkupieniu długu, występuje do dłużnika z propozycją polubownego załatwienia sprawy. Jeżeli nie dojdzie do takiej ugody, wierzyciel wtórny może wystąpić na drogę sądową w celu odzyskania zaległości.

 

 

Czy wiesz, że

Do sprzedaży długów dochodzi coraz częściej. Dłużnik jest przekonany, że może uregulować zadłużenie z tytułu pożyczki w banku, w którym ją zaciągnął, a tymczasem z wezwaniem do jej zapłaty zgłasza się zupełnie inny podmiot. Firma sprzedająca wierzytelności (wierzyciel pierwotny) dzięki sprzedaży zobowiązania może odzyskać część pieniędzy oraz pozbyć się uciążliwego i drogiego w obsłudze długu.

 

 

stan prawny na 23.09.2014

 


Podstawa prawna

Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2014.121): art. 509