kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Czy możemy decydować, kto z nami zamieszka?

Jeżeli posiadamy: mieszkanie własnościowe, będące odrębną własnością, mieszkanie spółdzielcze własnościowe, spółdzielcze lokatorskie to wówczas tylko od nas zależy, czy mieszkamy w nim sami, czy wynajmiemy je komuś. Mieszkanie możemy wynająć i czerpać z tego zysk, ale też udostępnić bezpłatnie (np. członkom naszej rodziny, zapewniając sobie jedynie, że będą pokrywane wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z mieszkaniem).

 

Kiedy jednak sporządzamy umowę najmu, pamiętajmy, że powinna być zawarta na piśmie i określać warunki wypowiedzenia, aby uchybienia ze strony lokatora nie ograniczały naszych możliwości pozbycia się go. Ustawa o ochronie praw lokatorów dodatkowo zabezpiecza prawa wynajmujących poprzez przepisy o najmie okazjonalnym, kiedy najemca do umowy najmu załącza oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego oraz wskazuje inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu.

 

Jeśli jednak sami jesteśmy najemcami lokalu, nasze prawo do decydowania, kto zamieszka w wynajętym przez nas lokalu jest ograniczone. Zawsze powinniśmy spytać właściciela mieszkania (niezależnie, czy jest nim osoba fizyczna, czy gmina) o zgodę na dłuższy pobyt innych osób niż te, na których obecność wyraził zgodę w chwili sporządzania umowy najmu. Jeśli wynajmiemy, podnajmiemy albo oddamy do bezpłatnego używania lokal lub jego część (jeden pokój) bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, narazimy się na wypowiedzenie umowy. Po upływie 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia właściciel wezwie nas do opróżnienia lokalu. Zawsze jednak mamy prawo zamieszkać w lokalu ze współmałżonkiem i małoletnimi dziećmi oraz innymi osobami, względem których jesteśmy obciążeni obowiązkiem alimentacyjnym.

 

Pamiętajmy, że nasze dorosłe dzieci, kiedy wyprowadzą się i wymeldują z lokalu wynajmowanego przez nas od miasta/gminy, tracą uprawnienie do zamieszkiwania. Jeśli po jakimś czasie, chcą powrócić do tego lokalu, my jako główni najemcy musimy pytać gminę o pozwolenie.
 

 

stan prawny na 24.09.2014

 

 

Podstawa prawnaUstawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2014.150)

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.03.119.1116)

Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U.94.85.388 ze zm.)