kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Czym różni się odrzucenie spadku od przyjęcia go z dobrodziejstwem inwentarza?

ODRZUCENIE SPADKU

Odrzucenie spadku oznacza podjęcie decyzji, że nie chcemy dziedziczyć ani majątku, ani długów osoby zmarłej. Jesteśmy traktowani tak, jakbyśmy nie dożyli spadku i w konsekwencji na nasze miejsce są powołani następni krewni, jako kolejni spadkobiercy. Od tego momentu, kiedy dowiedzą się, że zostali spadkobiercami mają 6 miesięcy na podjęcie decyzji i złożenie oświadczenia (przed notariuszem lub w sądzie) o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Jeśli mamy dużą rodzinę albo w rodzinie jest wiele małych dzieci, warto rozważyć, czy nie lepiej przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. 

 

W sytuacji, gdy zechcemy w imieniu małoletnich dzieci odrzucić spadek, konieczne jest uzyskanie zgody sądu rodzinnego. Dobrze wiedzieć, że małoletnie dzieci zawsze dziedziczą spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że dziedziczymy po zmarłym zarówno majątek, jak i ewentualne długi, ale za długi odpowiadamy tylko do wysokości odziedziczonego majątku (majątku spadkowego). Spisu wartości całego spadku dokona komornik.

 

Przykład

Nasz spadkodawca mieszkał w lokalu komunalnym, miał skromną rentę, żadnych dzieł sztuki, ani lokat bankowych, natomiast zaciągnął kredyt na leczenie i nie zdążył go spłacić. Jego majątek obliczony przez komornika, z dużym prawdopodobieństwem, będzie miał wartość zerową. Załóżmy, że spadkodawca przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza. W przypadku zerowej wartości spadku nie będzie spłacać długów spadkodawcy, bez względu na ich wysokość. Jeśli natomiast osoba zmarła posiadała np. majątek o wartości 10 000 zł, a długi w wysokości 30 000 zł, to jego obowiązkiem będzie spłacenie zadłużenia zmarłego jedynie do kwoty 10 000 zł.

 

stan prawny na 23.09.2014

 


Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121): art. 1012, 1015