kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Jak ustrzec się długów spadkowych?

Spadek nie musi oznaczać dziedziczenia wyłącznie majątku. Może się zdarzyć, że nasz spadkodawca miał dług mieszkaniowy, zaciągnięte pożyczki, kredyty, których nie zdążył spłacić. Zachodzi obawa, że oprócz majątku odziedziczymy też długi. Zawsze jednak mamy możliwość podjęcia decyzji, czy chcemy przyjąć spadek i czy chcemy uregulować zobowiązania osoby zmarłej. Mamy następujące możliwości:

  • przyjąć spadek wprost – wówczas odpowiadamy za ewentualne długi osoby zmarłej całym swoim majątkiem,
  • przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza – nasza odpowiedzialność za długi jest ograniczona do wysokości pozostawionego majątku spadkowego,
  • odrzucić spadek – odrzucamy wszystko: zarówno długi, jak i majątek.

Zarówno decyzję o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, jak i odrzuceniu spadku potwierdzamy poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia przed notariuszem lub w sądzie. Mamy na to 6 miesięcy od dnia, kiedy dowiedzieliśmy się że jesteśmy spadkobiercami (zostaliśmy powołani do dziedziczenia). W przypadku oświadczenia składanego przed sądem istotna jest nie tyle data złożenia pisma do sądu, co data samego posiedzenia, na którym rozpatrywany będzie nasz wniosek. Z tego powodu bezpieczniej jest złożyć oświadczenie przed notariuszem. 

 

stan prawny na 23.09.2014

 


Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121): art. 1012, 1015, 1016, 1018