kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Kiedy wystąpić o zachowek?

O zachowek możemy się ubiegać w ciągu 5 lat od ogłoszenia testamentu lub śmierci spadkodawcy (czyli otwarcia spadku), gdy majątek został przekazany w formie darowizny.

 

Uwaga: Ogłoszenie testamentu może się odbyć przed sądem lub przed notariuszem w obecności wszystkich spadkobierców ustawowych. Data śmierci spadkodawcy jest data otwarcia spadku.

 

Chcąc uzyskać zachowek, powinniśmy najpierw pisemnie wystąpić o to do osoby, która została obdarowana lub otrzymała spadek. Najlepiej wysłać list polecony. W piśmie podajemy informację, jakiej kwoty żądamy oraz do kiedy czekamy na pieniądze. Termin ustalamy dowolnie. Jeśli nie otrzymamy żądanej kwoty, możemy wystąpić do sądu. Sądem rozpatrującym sprawę o zachowek będzie sąd rejonowy (wydział cywilny) właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeśli nie można ustalić ostatniego miejsca zamieszkania, wówczas właściwym jest sąd na terenie, którego znajduje się majątek spadkowy. Wnosząc do sądu pozew o zachowek, należy dokonać opłaty w wysokości 5% żądanej kwoty, czyli wartości przedmiotu sporu.

 

stan prawny na 23.09.2014

 


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121): art. 1007

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego  (Dz.U.2014.101): art. 39