kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Kiedy ustaje obowiązek alimentacyjny?

Rodzice utrzymują dziecko, dopóki nie jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie. Rodzice powinni zapewnić dziecku możliwość zdobycia odpowiedniego wykształcenia i przygotowania do podjęcia pracy zawodowej. Przyjmuje się, że dopóki trwa obowiązek szkolny, to dziecko nie jest przygotowane do samodzielnego życia i utrzymania się. Jeśli dorosłe dziecko kształci się i nie ma możliwości podjęcia pracy, to zazwyczaj rodzice nadal powinni je utrzymywać. Ale jeśli dziecko posiada już odpowiednie wykształcenie, albo nie przykłada się do nauki, to pomimo dalszej nauki sąd może stwierdzić, że rodzice nie muszą już dziecka utrzymywać.

 

Jeśli dziecko jest niepełnosprawne i nie jest w stanie usamodzielnić się, to rodzice mogą być zobowiązani do utrzymywania go przez całe życie.

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Obowiązek alimentacyjny rodzica nie wygasa sam z siebie. Rodzic który uważa, że nie powinien już dłużej płacić alimentów, składa do sądu pozew w sprawie o wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego.

 

Rodzice mogą występować o uchylenie ich obowiązku alimentacyjnego wobec pełnoletniego dziecka, jeżeli:

  • jest to połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla rodziców (ale rodzice muszą to wykazać);
  • dziecko nie dokłada starań w celu "uzyskania możności samodzielnego utrzymania się".

 

stan prawny na 24.09.2014 r.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U.2012.788): art. 133