kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Kto ma obowiązek utrzymania dziecka?

Osobami zobowiązanymi do utrzymania dziecka są w pierwszej kolejności jego rodzice. Przeważnie rodzice poczuwają się do dbania o swoje dzieci, zapewniając im mieszkanie, wyżywienie, ubranie, leczenie, wykształcenie. Gdy jednak któreś z rodziców nie wywiązuje się z tego obowiązku, można złożyć przeciwko niemu pozew o alimenty. Obowiązku alimentacyjnego nie można się zrzec. Nawet jeśli rodzice zechcą zawrzeć między sobą taką umowę, to w świetle prawa będzie ona nieważna.

 

W sytuacji, gdy nie ma możliwości uzyskania alimentów od wskazanego rodzica, można starać się o uzyskanie alimentów od dalszych krewnych, przeważnie dziadków dziecka, składając pozew przeciwko nim. Obowiązek alimentacyjny dziadków powstaje jednak w dalszej kolejności (po rodzicach).

 

Uwaga! O alimenty od dziadków można się ubiegać także w sytuacji, gdy na dziecko pobieramy alimenty z funduszu alimentacyjnego, ale nie wystarczają one na zapewnienie dziecku wszystkiego, co niezbędne.

 

stan prawny na 27.08.2014 r.

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U.2012.788): art. 128, 132