kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Kto ma prawo do zachowku?

Jeśli zmarł nasz bliski, ale sporządził testament, w którym nie zostaliśmy uwzględnieni lub przed śmiercią podarował swój majątek innym osobom, wówczas możemy ubiegać się o zachowek. Zachowek to konkretna kwota (a nie udział w majątku), która wynosi połowę wartości spadku, jaki otrzymalibyśmy po zmarłym/zmarłej. W przypadku, gdy jesteśmy osobami nieletnimi lub trwale niezdolnymi do pracy, możemy ubiegać się nawet o ⅔ wartości udziału spadkowego. Jeśli nie znamy wartości spadku, możemy wystąpić do sądu o dokonanie spisu majątku spadkowego (spis inwentarza). Sąd zleca komornikowi sądowemu sporządzenie spisu inwentarza, za który będziemy musieli zapłacić.  

 

Przykład

Pani Krystyna sporządziła testament, w którym zapisała cały swój majątek partnerowi (powołała swojego przyjaciela na spadkobiercę). W spadku zapisała mu mieszkanie i samochód warte w sumie 500 000 zł. Pani Krystyna miała jedno dziecko – syna, z którym od lat nie utrzymywała kontaktu. Po śmierci pani Krystyny jej syn ma prawo wystąpić do przyjaciela mamy o zapłatę zachowku w wysokości 250 000 zł. Jest to kwota równa połowie majątku, który odziedziczyłby po matce, gdyby pani Krystyna nie zapisała w testamencie całego majątku swojemu życiowemu partnerowi.

 

Prawo do zachowku służy ochronie najbliższych członków rodziny osoby zmarłej, kiedy spadkodawca nie zabezpieczył ich na wypadek swojej śmierci. Ubiegać się o prawo do zachowku mogą najbliżsi krewni osoby zmarłej a więc tylko niektóre osoby będące spadkobiercami ustawowymi:

  • dzieci, wnuki, prawnuki (zstępni),
  • małżonek/małżonka
  • rodzice.

 

Nie mamy prawa do zachowku jeśli: 

  • zostaliśmy uznani za osoby niegodne dziedziczenia,
  • zostaliśmy w testamencie wydziedziczeni przez spadkodawcę 
  • zrzekliśmy się dziedziczenia po osobie zmarłej lub odrzuciliśmy spadek,
  • byliśmy w związku małżeńskim ze zmarłą osobą i przed śmiercią spadkodawcy został złożony pozew o rozwód lub separację z naszej winy (pozew musi być uzasadniony).

 

stan prawny na 23.09.2014

 


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121): art. 991-1008