kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Jak przeprowadzić sprawy spadkowe u notariusza?

Możemy uniknąć długotrwałej procedury sądowej i szybciej potwierdzić nasze prawo do spadku po zmarłym u notariusza. Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzi każdy notariusz bez względu na miejsce zamieszkania zmarłego (spadkodawcy). Potwierdzenie może nastąpić niezależnie, czy spadkodawca pozostawił testament czy nie. Warunkiem jest, aby przed notariuszem stawili się zgodnie wszyscy, którzy są brani pod uwagę jako spadkobiercy (nie musimy składać żadnych wniosków o sporządzenie poświadczenia dziedziczenia, tylko umawiamy się na wizytę).

 

Przed wizytą u notariusza potrzebujemy zebrać wszystkie dokumenty, na podstawie których notariusz przygotuje akt poświadczenia dziedziczenia:

  • akt zgonu spadkodawcy,
  • akty urodzenia spadkobierców,
  • akty małżeństwa spadkobierców, z których wynika np. zmiana nazwiska (dla córek, wnuczek itd.).

Na podstawie zgodnych oświadczeń spadkobierców o przyjęciu lub odrzuceniu spadku notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia zarejestrowany elektronicznie w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia, prowadzonego przez Krajową Radę Notarialną. Sporządzony przez notariusza i zarejestrowany elektronicznie akt poświadczenia dziedziczenia staje się prawomocny i ma moc prawną równorzędną sądowemu postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. 

 

Oryginał sporządzonego aktu poświadczenia dziedziczenia będzie przechowywany przez notariusza, natomiast osoby, które wykażą interes prawny (w szczególności spadkobiercy), będą mogły odpłatnie otrzymać jego wypis.

 

stan prawny na 23.09.2014

 

 


Podstawa prawna

 

Ustawa Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 r. (Dz.U.2014.164 t.j.): art. 95a-95p