kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Czy można zapisać komuś konkretny przedmiot?

Chcąc ofiarować w spadku konkretny przedmiot wybranej osobie, trzeba sporządzić testament notarialny. W testamencie własnoręcznym nie możemy przekazać poszczególnych rzeczy (składników majątku) wskazanym przez nas osobom. Nawet, jeśli zapiszemy, że mieszkanie ma odziedziczyć po nas córka, a pieniądze i samochód syn, to i tak spadkobiercy będą dziedziczyli wspólnie wszystkie składniki majątku  (ich udział w majątku spadkowym będzie określony w formie ułamka). 

 

Tylko w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego może zostać zapisane, że z chwilą otwarcia spadku, czyli po naszej śmierci, konkretna osoba otrzymuje określony przedmiot naszego majątku. Wynika to z możliwości zastosowania w tym przypadku tzw. zapisu windykacyjnego. 

 

Przedmiotami zapisu windykacyjnego mogą być rzeczy - samochód, zbiór książek, wartościowe meble, cenny obraz, biżuteria oraz nieruchomości - mieszkanie, dom, działka, ale też gospodarstwo rolne lub przedsiębiorstwo. Zapis może dotyczyć nie tylko osób z najbliższej rodziny, ale również niespokrewnionych. Przedmiot zapisu zostaje wyłączony z masy spadkowej, a pozostała część spadku nieuwzględniona w zapisie, będzie podlegała podziałowi w ramach dziedziczenia. Osoba, której zostanie zapisany konkretny przedmiot/przedmioty, może uczestniczyć w podziale pozostałego majątku zmarłego a jej udziały w dziedziczeniu nie są w żaden sposób ograniczone. 

 

stan prawny na 23.09.2014

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121): art. 981[1] - 981[6]