Warszawa. Szkolenie "Ochrona osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie w świetle uwarunkowań prawno-karnych"
autor(ka): Iwona Matysiak
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Ochrona osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie w świetle uwarunkowań prawno-karnych". Szkolenie odbędzie się 20 lipca 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

OCHRONA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE W ŚWIETLE UWARUNKOWAŃ PRAWNO-KARNYCH

Data: 20 lipca 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 6 lipca.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cel i korzyści ze szkolenia: Nabycie bądź ugruntowanie umiejętności postępowania w razie konieczności zapewnienia ochrony osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, w tym m.in. zawnioskowania do właściwych organów postępowania karnego o zastosowanie środków ochrony dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie. Uzyskanie wiedzy na temat instytucji prawno-karnych dotyczących ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie i praktyki ich wykorzystania przez organy ścigania i sądy powszechne, rodzajów pozakodeksowych środków ochrony osób pokrzywdzonych, a także sposobów oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie

Adresaci szkolenia: pracownicy MOPS, GOPS, uczestniczący w realizacji procedury "Niebieskie Karty", pracownicy socjalni, funkcjonariusze Policji, kuratorzy sądowi.

Prowadzący: Sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy. Przez wiele lat pełnił funkcję Naczelnika Wydziału ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości. Współtwórca systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członek Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I i II kadencji. Członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Członek Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem prze byłym Ministrze Sprawiedliwości. Autor licznych artykułów, wykładowca i prelegent na licznych szkoleniach, konferencjach i seminariach z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Program szkolenia:

  1. Podstawy prawne funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym środki ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
  2. Omówienie praktyki działania organów ścigania oraz orzecznictwa sądów powszechnych w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie.
  3. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie.
  4. Uregulowania międzynarodowe w zakresie ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie i oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie.
miejsce: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 23, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 

data publikacji: 2018-05-16
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!