kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Czy można dorabiać?

Jeśli pobieramy rentę z tytułu niezdolności do pracy i jednocześnie pracujemy to musimy liczyć się z tym, że dodatkowe dochody mogą spowodować zmniejszenie a nawet zawieszenie pobieranej przez nas renty. Aby renta była wypłacana w pełnej wysokości, nie uległa zmniejszeniu ani zawieszeniu, możemy zarobić nie więcej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (wysokość przeciętnego wynagrodzenia zmienia się co kwartał). Kwoty te są podawane na stronie internetowej ZUS - http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=52

zmniejszenie renty
Jeśli uzyskamy dodatkowy dochód przekraczający 70% przeciętnego wynagrodzenia,  ale nie więcej niż 130% to wypłacana nam renta  ulegnie zmniejszeniu.

zawieszenie wcześniejszej emerytury
Dodatkowy dochód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia powoduje zawieszenie wcześniejszej renty.

Jeśli pobieramy rentę i zamierzamy podjąć pracę lub już pracujemy, powinniśmy powiadomić o tym ZUS. W takim zawiadomieniu należy określić, jaka będzie wysokość osiąganego dochodu. Na tej podstawie ZUS może zmniejszyć rentę, zawiesić albo wypłacać w dotychczasowej wysokości. Jeśli potem okaże się, że nasze dochody przekroczyły kryteria, to ZUS wyda decyzję, że musimy zwrócić pieniądze.  

Uwaga! Takie same zasady zmniejszania i zawieszania świadczeń dotyczą też osób będących na rencie rodzinnej.