kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Czy na emeryturze można dorabiać?

Osoby pobierające emeryturę mogą podjąć płatną pracę zarówno na umowę o pracę, ale też umowę zlecenie, czy umowa o dzieło. Jednakże warunkiem wstępnym do pobierania emerytury jest rozwiązanie umowy o pracę. Nie ma znaczenia tryb rozwiązania tej umowy - możemy ją rozwiązać zarówno na mocy porozumienia stron, jak i dając wypowiedzenie umowy pracodawcy lub jeśli to pracodawca wypowie nam umowę. Kiedy umowa będzie rozwiązana, ZUS rozpocznie wypłacanie nam emerytury. Wtedy możemy podjąć ponownie pracę, nawet u tego samego pracodawcy, o ile będzie chciał z nami ponownie zawrzeć umowę.

Ograniczenia w wysokości osiąganych dochodów dotyczą tylko osób pobierających wcześniejszą emeryturę (ponieważ prawo do wcześniejszej emerytury jest tzw. „świadczeniem wygasającym”, tzn. coraz mniej osób ma do niego prawo nie piszemy szczegółowo o tym świadczeniu, informacji można zasięgnąć w ZUS). Warto pamiętać, że jeśli pobieramy emeryturę i dodatkowo pracujemy, to możemy ubiegać się o ponowne przeliczenie emerytury, o ile za ten okres odprowadzane były składki.


W tym celu warto wystąpić do ZUS z wnioskiem o ponowne przeliczenie emerytury. ZUS powinien wtedy wydać pisemną decyzję, w której odpowiednio uwzględni dodatkowo przepracowany okres, powinna też być wskazana podstawa prawna, na jakiej ZUS dokonał przeliczenia.