kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Czy można utracić prawo do renty socjalnej?

Przede wszystkim rentę można stracić, jeśli przestaną być spełniane warunki do uzyskania renty, czyli nie uzyskamy orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy. Orzeczenia takie zazwyczaj są wydawane na czas określony i przy kolejnym składaniu wniosku może się okazać, że już jesteśmy zdolni do pracy.
Prawo do renty stracimy też, jeśli uzyskamy prawo do innych świadczeń, które nie podlegają łączeniu, np. uzyskamy prawo do emerytury czy renty z tytułu niezdolności do pracy (tzw. „zwykła renta”).
Renta może nam też zostać zawieszona, czyli odebrana na określony czas. Renta socjalna może zostać zawieszona z powodu przekroczenia kwoty zarobków – jednak jeśli nasze dochody się zmniejszą, to renta będzie nam znów wypłacana (zobacz - Czy można otrzymywać dodatkowe dochody pobierając rentę socjalną?).

Renta socjalna zostaje zawieszona przez okres tymczasowego aresztowania oraz odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Jednakże w tych sytuacjach, jeśli do renty jest uprawniona osoba samotnie gospodarująca, nie mająca innych dochodów ale posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (najem, własność, prawo spółdzielcze) to renta może być wypłacana w 50% wysokości pod warunkiem pisemnego zobowiązania do dokonywania z tej kwoty opłat za mieszkanie w którym nikt inny nie zamieszkuje.
 

 

stan prawny 22.09.2014 r.


Podstawa prawna
Ustawa o rencie socjalnej  (t.j. Dz.U.2013.982 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania renty socjalnej (Dz.U.2003.170.1656)