DZIŚ

Łódź. Szkolenie "Kierowanie do schroniska osób bezdomnych - nowelizacja ustawy o pomocy społecznej"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Łodzi Regionalne Centrum Szkoleniowe zaprasza na szkolenie pt.: „Kierowanie do schroniska osób bezdomnych - nowelizacja ustawy o pomocy społecznej”. Szkolenie odbędzie się 21 listopada 2018 roku w Łodzi. Udział w zajęciach jest odpłatny.

A A A

2018-10-11, 08.43

Cena szkolenia do 09.11 wynosi 339 PLN

Cele i korzyści ze szkolenia:

Zapoznanie uczestników z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej dot. kierowania do schroniska osób bezdomnych

Adresaci szkolenia: Pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Prowadzący szkolenie: Specjalista z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

Program szkolenia:
1. Pomoc przyznawana w formie tymczasowego schronienia w ogrzewalni lub noclegowni.
2. Właściwość organów kierujących do schronisk i zobowiązanych do ponoszenia kosztów pobytu schronisku.
3. Ustalanie gminy właściwej dla osoby bezdomnej, gmina pobytu, gmina zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.
4. Definicja osoby bezdomnej –najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne w sporach kompetencyjnych.
5. Ocena zdolności osoby bezdomnej do samoobsługi,
6. Zmiany w obszarze placówek udzielających tymczasowego chronienia osobom bezdomnym –nowe zadania dla gmin.
7. Realizowanie przez gminę zadania w zakresie zapewnienia schronienia samodzielnie lub przekazane do realizacji innym podmiotom na podstawie umowy.
8. Wprowadzenie instytucji schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi –zasady kierowania.
9. Wydawanie decyzji w sprawie przyznania miejsca w schronisku dla bezdomnych. 10. Wymogi prawne -Przeprowadzanie wywiadu i podpisywanie kontraktu z osobą bezdomną. 11. Ustalanie opłaty za pobyt w schronisku -wnoszenie opłaty.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi , Rewolucji 1905r. 9 lok. 36 (II PIĘTRO), 90-273 Łódź, woj. LD
data wydarzenia: 2018-11-21
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalne Centrum w Łodzi
adres: Rewolucji 1905r. 9 lok. 36, 90-273 Łódź, woj. LD
tel.: 42 632 63 19, faks: 42 632 34 81
e-mail: biuro@frdl-lodz.pl
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.