DZIŚ

Lublin. Szkolenie "Wydatkowanie subwencji na uczniów niepełnosprawnych - wykonanie art. 8 oraz 35"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza na szkolenie "Wydatkowanie subwencji na uczniów niepełnosprawnych - wykonanie art. 8 oraz 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych". Szkolenie odbędzie się 29 października 2018 r. w Lublinie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

A A A

2018-10-10, 08.45

ADRESACI: Pracownicy szkół, przedszkoli i samorządów oraz zespołów ekonomiczno-administracyjnych obsługujących szkoły i placówki.

CELE: Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wydatkowania środków na kształcenie specjalne w kwocie nie mniejszej niż w subwencji oświatowej. Nowe zasady są zawarte w art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Wiele samorządów od 1 stycznia br. nie zmieniła sposobu klasyfikowania wydatków na uczniów niepełnosprawnych. To błąd. Na szkoleniu zweryfikujemy i poprawimy te nieprawidłowości. Pokażemy podstawowe różnice pomiędzy tym, co obowiązywało do końca poprzedniego roku, a co musi obowiązywać w roku bieżącym.

PROWADZĄCY: Wieloletni praktyk oświatowy w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalistka z zakresu tzw. prawa oświatowego. Od ponad dziesięciu lat sprawowała nadzór nad przekazywaniem jednostkom niepublicznym dotacji publicznych, kontroluje prawidłowości wydatkowania w siedzibie szkoły na zlecenie gmin. Ceniony wykładowca, prelegentka konferencji ogólnopolskich, zbierająca wysokie oceny od uczestników spotkań, niezależna konsultantka. Członkini OSKKO. Autorka publikacji merytorycznych w Piśmie Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” oraz „Pracownik Samorządowy“. Wykładowca “AKADEMII WSPÓLNOTY”, fundacji PAN. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, instytucjami szkoleniowymi oraz z branżowymi wydawnictwami opiniotwórczymi. Odznaczona Medalem KEN.

PROGRAM:

1. Prawidłowe klasyfikowanie wydatków w budżecie - subwencja jak dotacja, choć dotacją nie jest.

2. Środki wydatkowane na kształcenie specjalne rozliczane algorytmem zapisanym w ustawie - ćwiczymy na przykładzie.

3. Rozliczenie wydatków za 2018 r. – obowiązujące zasady od 01.01.2018 r.:

a) rodzaje wydatków, które należy wykluczyć z klasyfikacji,

b) rodzaje wydatków, które należy włączyć do klasyfikacji,

c) rozlicznie kwot dotacji przekazanej na dziecko z orzeczeniem w jednostce niesamorządowej,

e) rozliczanie wydatków w oddziale integracyjnym i specjalnym a rozliczanie wydatków w oddziale ogólnodostępnym - podstawowe różnice. Pokażemy błędy.

4. Planowanie wydatków w budżecie na 2019 - według jakich zasad? W jakich rozdziałach i jakie kwoty?

5. Co ze środkami niewykorzystanymi na koniec roku?

6. Nadzór samorządów nad wydatkami w zakresie kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami w szkolnictwie dotowanym od 01.01.2019 r.

7. Stanowiska MEN, ekspertów oraz niektórych RIO w sprawie nowych zapisów w ustawie.

8. Dyskusje, wnioski, praca na przykładach zgłaszanych przez uczestników.

Cena: 299 zł przy zgłoszeniu do 15 października, cena po 15 października to 359 zł

RABAT 10% dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej instytucji

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 1go Maja 13/4, 20-410 Lublin, woj. Polska
data wydarzenia: 2018-10-29
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie
adres: 1 Maja 13/4, 20-410 Lublin, woj. LU
tel.: 81 532 64 40, faks: 81 532 84 65
e-mail: info@frdl.lublin.pl
www: http://www.frdl.lublin.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.