DZIŚ

Konkurs dotacyjny: Program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia

Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Program na rzecz Romów Rumuńskich - mieszkańców Wrocławia. Termin składania ofert mija 21 czerwca 2018 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2018-06-11, 17.03

Zadanie polegać ma na:
1. Kontynuacji wdrażania kompleksowej pomocy na rzecz Romów rumuńskich mieszkańców Wrocławia składającego się z następujących komponentów:
• Prowadzenia i utrzymania min. 15 mieszkań/domów treningowych dla rodzin Romów rumuńskich, (ok. 150 osób);
• asystentury zmierzającej do usamodzielnienia m.in. poprzez: mieszkanie w ramach mieszkań/domów treningowych, uzyskania przez Romów rumuńskich samodzielności i
niezależności finansowej i społecznej;
• aktywizacji zawodowej Romów rumuńskich;
• uregulowanie niezbędnych kwestii prawnych związanych m.in. z ich pobytem w Polsce, pracą;
• objęcie edukacją powszechną dzieci romskich min. 25 dzieci;
• edukację zawodową dorosłych;
• działania integracyjne, wkluczenie do kultury i wykorzystanie zbudowanych platform integracyjnych;
• integrację ze społecznością lokalną w nowym miejscu zamieszkania.
2. Działaniach międzysektorowych zespołów w ramach podejmowanych działań na rzecz wsparcia Romów rumuńskich mieszkańców Wrocławia:
• zespołu złożonego z decyzyjnych przedstawicieli komórek i jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie odpowiadającym ich zakresom kompetencji;
• podzespołów roboczych do spraw merytorycznych (m.in.: prawno-policyjny, edukacyjno-szkolny);
• zespołu ds. współpracy z instytucjami miejskimi, jednostkami rządowymi, pozarządowymi i/lub szczebla międzynarodowego w ramach podejmowanych działań.
3. Upowszechnianiu dobrych praktyk/modelu i opracowanie rekomendacji dla Gminy Wrocław w zakresie “Pilotażowego Programu na rzecz Romów rumuńskich mieszkańców Wrocławia” poprzez:
• analizę doświadczeń, metod i rozwiązań (w roku 2019 zagraniczny wyjazd studyjny w ramach edukacji i aktywizacji zawodowej);
• rekomendację działań po roku 2020,
• szerokie upowszechnianie wypracowanej metodologii działań;
• przygotowanie rekomendacji do innych projektów/strategii.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2018-06-11 do 2018-06-21
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.