DZIŚ

Warszawa. Szkolenie "Ochrona osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie w świetle uwarunkowań prawno-karnych"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Ochrona osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie w świetle uwarunkowań prawno-karnych". Szkolenie odbędzie się 20 lipca 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

A A A

autor(ka): Iwona Matysiak

2018-05-16, 08.45

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

OCHRONA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE W ŚWIETLE UWARUNKOWAŃ PRAWNO-KARNYCH

Data: 20 lipca 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 6 lipca.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cel i korzyści ze szkolenia: Nabycie bądź ugruntowanie umiejętności postępowania w razie konieczności zapewnienia ochrony osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, w tym m.in. zawnioskowania do właściwych organów postępowania karnego o zastosowanie środków ochrony dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie. Uzyskanie wiedzy na temat instytucji prawno-karnych dotyczących ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie i praktyki ich wykorzystania przez organy ścigania i sądy powszechne, rodzajów pozakodeksowych środków ochrony osób pokrzywdzonych, a także sposobów oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie

Adresaci szkolenia: pracownicy MOPS, GOPS, uczestniczący w realizacji procedury "Niebieskie Karty", pracownicy socjalni, funkcjonariusze Policji, kuratorzy sądowi.

Prowadzący: Sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy. Przez wiele lat pełnił funkcję Naczelnika Wydziału ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości. Współtwórca systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członek Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I i II kadencji. Członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Członek Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem prze byłym Ministrze Sprawiedliwości. Autor licznych artykułów, wykładowca i prelegent na licznych szkoleniach, konferencjach i seminariach z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Program szkolenia:

  1. Podstawy prawne funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym środki ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
  2. Omówienie praktyki działania organów ścigania oraz orzecznictwa sądów powszechnych w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie.
  3. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie.
  4. Uregulowania międzynarodowe w zakresie ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie i oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-07-20
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 23, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.