DZIŚ

Warszawa. Szkolenie "Ubezwłasnowolnienie - informacje istotne dla pracowników pomocy społecznej"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Ubezwłasnowolnienie - informacje istotne dla pracowników pomocy społecznej". Szkolenie odbędzie się 16 lipca 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

A A A

autor(ka): Iwona Matysiak

2018-05-16, 08.43

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

UBEZWŁASNOWOLNIENIE - INFORMACJE ISTOTNE DLA PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Data: 16 lipca 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 2 lipca.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Adresaci i cele szkolenia: Szkolenie adresowane jest do pracowników DPS, OPS, MOPS, którzy często stykają się z problemem osób, które podejmują decyzje dla siebie niekorzystne, nieracjonalne, są nieporadne lub nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, decydować o swoim leczeniu, majątku. Wiedza o ubezwłasnowolnieniu z jednej strony pozwala na zrozumienie skutków tej instytucji, a jednocześnie, ponieważ bardzo często pracownicy socjalni czy osoby zatrudnione w DPS, OPS, MOPS, są opiekunami prawnymi - powinni wiedzieć, jakie są ich uprawnienia i obowiązki.

Prowadzący szkolenie: Sędzia rodzinny od 25 lat, wcześniej orzekający w sądzie karnym, były prokurator, Przewodnicząca Wydziału Ksiąg Wieczystych. Autorka wielu publikacji. Trener z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju. Od 20 lat prowadzi wykłady dot. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, spraw rodzinnych, ubezwłasnowolnień, autorka kilku artykułów z powyższej tematyki, autorka komentarza do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; absolwent prawa UJ.

Program szkolenia:

 1. Zdolność do czynności prawnych.
 1. Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych.
 1. Wady oświadczenia woli.
 2. Ograniczenia w zdolności do czynności prawnych.
 1. Przesłanki ubezwłasnowolnienia.
 • Choroba psychiczna.
 • Alkoholizm.
 • Narkomania.
 • Innego rodzaju zaburzenia czynności psychicznych.
 1. Postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
 • Legitymacja do złożenia wniosku.
 • Rola Prokuratury.
 • Postępowanie dowodowe.
 1. Skutki ubezwłasnowolnienia.
 1. Reprezentacja prawna osoby ubezwłasnowolnionej.
 1. Opieka prawna.
 2. Kuratela.
 1. Kurator dla osoby ułomnej.
 2. Sprawozdania opiekuna i kuratora.
 3. Kontrola sądu nad opiekunem i kuratorem.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-07-16
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 23, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.