DZIŚ

Jaki warszawski model obligacji społecznych?

Warszawa opracowuje nowatorski model finansowania usług społecznych w oparciu o zasadę „płatność za rezultaty”. Mechanizm ten to obligacje społeczne, czyli zastosowanie pieniędzy od inwestora do rozwiązania problemu społecznego.

Wiadomość archiwalna

A A A

2018-03-14, 14.08

W Polsce jeszcze nie wykorzystywano tego mechanizmu. Na świecie powstało około kilkudziesięciu obligacji społecznych. Najwięcej w Wielkiej Brytanii, gdzie metoda działa od 2010 roku.

– Obligacje społeczne są innowacyjnym rozwiązaniem. Po pierwsze, jest to nowa forma współpracy międzysektorowej – samorządu, organizacji pozarządowych i partnerów prywatnych. Po drugie, tu liczą się efekty. Ale przede wszystkim jest to długofalowa pomoc udzielona osobom z niepełnosprawnościami – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy.

Rozpoczynamy konsultacje społeczne warszawskiego modelu obligacji społecznych.

Czym są obligacje społeczne?

„Obligacje” – bo możliwy jest zysk dla inwestora. „Społeczne”, bo dzięki inwestorowi rozwiążemy problem społeczny. Obligacje społeczne to forma wzajemnego zobowiązania, w którym inwestor przekazuje środki na rozwiązanie konkretnego problemu społecznego, a w przypadku osiągnięcia zakładanych rezultatów pieniądze są mu zwracane z bonusem, natomiast w przypadku nieosiągnięcia rezultatów z niewielką stratą.

Problem społeczny

Problemem, który chcemy rozwiązać, jest niska aktywność zawodowa osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Chcemy pokazać, że osoby z niepełnosprawnościami mogą pracować i godnie żyć z zarabianych pieniędzy, zamiast utrzymywać się z bardzo niskiej renty socjalnej. Projekt kierujemy do 50 osób, które zdobyły wykształcenie i pozostaje przed nimi wiele lat życia zawodowego.

Rozwiązanie problemu

Rozwiązanie problemu zamierzamy powierzyć podmiotom/organizacjom pozarządowym, które zajmują się aktywizacją osób z niepełnosprawnościami i mają bogate doświadczenie łączenia osób z niepełnosprawnościami i pracodawców. W modelu obligacji społecznych nie będziemy rozliczać z przepracowanych godzin, ale osiągniętych rezultatów. Zasadą jest płatność za rezultaty (podjęcie pracy), a nie zrealizowane działania aktywizujące.

Warszawski model obligacji społecznych

W ramach konkursu na projekty innowacyjne finansowane ze środków unijnych, model obligacji, oprócz Warszawy, tworzą również Gdańsk, województwo małopolskie i województwo dolnośląskie.

Model obligacji społecznych dla Warszawy powstawał podczas serii warsztatów i spotkań z interesariuszami, które odbywały się między listopadem 2017 r. a lutym 2018 r. W drugim kwartale 2018 r. złożymy gotowy model w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Jeśli dokument zostanie pozytywnie oceniony, w II etapie konkursu możemy otrzymać środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na przetestowanie modelu.

Proponowany model obligacji zakłada współpracę:

1. Miasta stołecznego Warszawy – wskazuje problem społeczny

2. Operatora – pozyskuje środki od inwestora i przekazuje je usługodawcom

3. Usługodawców – podmiotów specjalizujących się w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

4. Inwestora – inwestuje środki w rozwiązanie problemu społecznego

5. Ewaluatora – określa, czy rezultat został osiągnięty.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 16 marca 2018 r. w godz. 10.00-15.00 w Centrum Kreatywności, ul. Targowa 56. Zapraszamy do zapoznania się z opisem modelu i przesłania uwag na adres do 30 marca 2018 r. Czekamy na uwagi, zarówno na temat działania modelu, opisu grupy docelowej, harmonogramu, czy budżetu. Więcej informacji o konsultacjach i modelu obligacji społecznych jest tutaj.

Informacja pochodzi z serwisu ngo.um.warszawa.pl

data wydarzenia: od 2018-03-14 do 2018-03-30
źródło: Urząd m.st. Warszawy
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.