DZIŚ

Szybkie granty Funduszu Obywatelskiego

Wspieramy niezależne działania obywatelskie podejmowane w reakcji na bieżące wydarzenia. Zgłoś swoją inicjatywę!

A A A

autor(ka): Julia Brykczyńska

2018-05-15, 17.14

Fundusz Obywatelski powstał z troski o Polskę. Zależy nam na jasnych regułach – Konstytucji, godności i wspólnocie.

Zbieramy pieniądze i wspieramy organizacje z całej Polski, które uczą o prawach obywatelskich, bronią ich i zapraszają nas, by mimo różnic usiąść przy wspólnym stole.

Szybkie granty z założenia są niewielkie i wspierają działania obywatelskie podejmowane w reakcji na bieżące wydarzenia.

Jeśli Wasza inicjatywa:

1) odpowiada na bieżącą sytuację w co najmniej jednym z 4 obszarów:

  • ochrona integralności i praworządności działania instytucji publicznych,
  • ochrona praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych,
  • prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych;
  • przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym.

2) podejmowana jest w sytuacji, gdy w interes publiczny wymaga natychmiastowej reakcji obywateli;

3) wspiera zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne;

4) zrealizowana będzie do 3 miesięcy od podpisania umowy;

zgłoś się do Funduszu Obywatelskiego!

Do ubiegania się o szybki grant zapraszamy zarejestrowane w Polsce:

• fundacje,

• stowarzyszenia,

• osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

W ramach szybkich grantów przekazujemy wsparcie w wysokości od 500 zł do 3000 zł.

Nie ma listy tzw. kosztów kwalifikowanych. Nie wymagamy wkładu własnego.

Wnioski w ramach szybkich grantów można zgłaszać na bieżąco przez cały rok na adres: .

Więcej informacji o Funduszu Obywatelskim, zasadach ubiegania się o szybki grant i formularz wniosku można znaleźć na: http://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe

Fundusz Obywatelski zarządzany jest przez Fundację dla Polski.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

data wydarzenia: od 2018-03-02 do 2018-12-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


ścieżka edukacyjna - 2018-04-16, 15:45
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.