DZIŚ

Pod opieką Świętego Mikołaja

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole wspólnie z powołanym przy nim Stowarzyszeniem każdego dnia walczy o lepszy los swoich podopiecznych, tj. dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Ich działalność może być dla innych podobnych podmiotów inspiracją i dobry przykładem do naśladowania.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Fundacja NIWA

2017-06-19, 13.38

Stowarzyszenie dla wsparcia Ośrodka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole od 1973 r. kształci i wychowuje dzieci oraz młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim na każdym etapie edukacji. Dwa lata później w Mikołajki otrzymał stałą siedzibę, obecny budynek przy ulicy Mickiewicza 14, w najstarszej, zabytkowej części miasta Koła, w sąsiedztwie klasztoru, fary kolskiej, ratusza, z widokiem na dolinę rzeki Warty. Z tej okazji urodziny szkoły obchodzono zawsze 6 grudnia, jednak dopiero w 2003 r. nadano szkole imię Świętego Mikołaja.

Patron placówki, dzielnie i wdzięcznie wspierał swoich podopiecznych, niestety niż demograficzny i zmiany w systemie kształcenia specjalnego spowodowały drastyczny spadek liczby uczniów, a co za tym idzie spadek wysokość subwencji oświatowej. Chcąc wesprzeć ośrodek w szeroko rozumianym procesie dydaktyczno-wychowawczym wspólnie z pracownikami, rodzicami oraz uczniami założyliśmy w sierpniu 2015 r. stowarzyszenie „Przyjaciele Świętego Mikołaja” – mówi Aneta Brdyś Prezeska Stowarzyszenia.

Pierwsze sukcesy

Stowarzyszenie „Przyjaciele Św. Mikołaja” jest młodą organizacją pozarządową. Większość swoich działań robiło i robi po raz pierwszy, badając swoje możliwości i obserwując (z satysfakcją) rezultaty.

Stowarzyszenie organizuje fundusze wspierające naukę i rozwój oraz wsparcie materialne dla podopiecznych ośrodka i ich rodzin. Aranżuje wspólny czas rodziców i dzieci oraz integruje rodziny uczniów. Organizuje szkolenia i konferencje dla rodziców i nauczycieli. Pracuje nad wykreowaniem pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

Pomyślnie zrealizowaliśmy swój pierwszy minigrant, projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. Za zdobyte fundusze zakupiliśmy namiot reklamowy, koszulki z logo, rollbaner i 1500 ulotek. Wszystkie te artykuły przyczyniły się do promowania w powiecie stowarzyszenia i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole – uzupełnia Aneta Brdyś.

We współpracy

W ramach propagowania wiedzy na temat autyzmu 21 kwietnia 2016 r. wspólnie z Fundacją na rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” z Kalisza w ramach działań Stowarzyszenia zorganizowane zostało szkolenie „Autyzm nie musi być wyrokiem”. W tym roku z okazji Dnia Zespołu Downa wspólnie z stowarzyszeniem „Bardziej Kochani” z Warszawy organizowane będzie konferencja „Zespół Downa - jak jest naprawdę?" Refleksje ojca 28 letniej Natalii z zespołem Downa.

Przeprowadzając zbiórki publiczne lub szukając darczyńców wśród lokalnych firm Stowarzyszenie zgromadziło fundusze na organizację balu karnawałowego, festynu rekreacyjno-sportowego dla uczniów i ich rodzin, dofinansowanie wycieczek szkolnych, np. do ZOO we Wrocławiu czy Kopalni Soli w Kłodawie, zakup nagród w szkolnych konkursach przedmiotowo-artystycznych, zakup 11 tabletów dla uczniów na zakończenie Roku Szkolnego za wybitne osiągnięcia i godne reprezentowanie szkoły. Zdobyło materiały budowlane na remont sali lekcyjnej dla najmłodszych uczniów oraz zakup atrakcyjnych pomocy dydaktycznych i kolorowy dywan na jej wyposażenie.

Ostatnim sukcesem Stowarzyszenia jest bal charytatywny na 120 osób, z którego dochód przeznaczony zostanie na organizację kolejnego Dnia Rodziny z fantastycznymi atrakcjami, clownami, alpakami, cateringiem, animatorami zabawy itp. – podsumowuje Aneta Brdyś.

Ku przyszłości

Stowarzyszenie bardzo się stara uatrakcyjnić, wzbogacić i poszerzyć ofertę edukacyjno-wychowawczą ośrodka. Chce zaznaczyć w pozytywny sposób istnienie placówki kształcenia specjalnego w powiecie kolskim. Jednocześnie zależy mu na aktywnym uczestnictwie podopiecznych ośrodka w życiu kulturalnym, społecznym, towarzyskim, sportowym mieszkańców miasta Koła i powiatu kolskiego. Staramy się uczestniczyć w wydążeniach lokalnej społeczności, jesteśmy stałymi bywalcami Muzeum Technik Ceramicznych, Miejskiego Domu Kultury, Biblioteki Miejskiej i Powiatowej. Współpracujemy z innymi szkołami, zakładami pracy, urzędami, centrami handlowymi itp. – dopowiada Aneta Brdyś.

Sztandarowym przedsięwzięciem ośrodka w dziedzinie integracji jest organizowany od 15 lat Integracyjny Festiwal Twórczości Teatralnej Dzieci i Młodzieży, realizowany wspólnie z Miejskim Domem Kultury, Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym w Kole i od dwóch lat z stowarzyszeniem „Przyjaciele Św. Mikołaja”. Młodzi artyści wspólnie występują na scenie, nawzajem się oglądają, podziwiają i oklaskują. Festiwalowi od samego początku towarzyszy konkurs plastyczny „Mój kolega z niepełnosprawnością”. Wystawa prac laureatów i wręczenie nagród odbywa się w dniu festiwalu a uczestnicy konkursu są zaproszeni na widownię. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów kolskich szkół podstawowych i zawsze stanowi pretekst do rozmowy w klasach na temat niepełnosprawności.

Osobiście cieszy mnie zaangażowanie rodziców uczniów w prace stowarzyszenia. Wspólnie ustalamy tematy konferencji, gromadzimy fundusze, przeprowadzamy zbiórki publiczne. Rodzice wskazują kolejne cele do realizacji, wspierają i motywują swoja postawą. Oby tak dalej! – komentuje Aneta Brdyś.

Artykuł współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Wiadomość pochodzi z serwisu regionalnego wielkopolska.ngo.pl

źródło: Fundacja NIWA
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.